General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:PE  (Pelhřimov)
Municipality:Humpolec
Coords:
49°32'41.07"N,15°21'22.27"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B014 - Import pregionu
Map + photo
Detail zapuštění hromosvodu, v pozadí komín bývalé textilky Sukno.
Komín v krajině města. (8/11)