General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:36 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.8A8:8
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Smolotely
Coords:
49°37'32.207"N,14°7'19.078"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
Párník, ukrytý v lesích, prozrazuje jen vykukující komín.
Zdobný podstavec s římsami a nikami. Detail římsy příklopu.
Mohutný atypický prstenec ve spodní části dříku. Dokonalý dřík a římsami zdobená hlavice.
Spodní část nitra. (8/13) Zajímavostí je, že komín je jednooddílový. (8/13)
Další fotografie:
Vrchní část dmychadla je i přes zásah bleskem a dlouhodobé působení povětrnostních vlivů v dobrém stavu! (několik volnějších cihel bylo přemístěno). Hlavice čapím pohledem, vpravo dole budovy párníku. Detail speciální nárožní cihly na koruně komína. (8/13) Lycosidae camino smolotelyae
Poznámky
16.6.2009 16:27:43 danny666

Více o komínu na fabrikách.cz.