General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2x2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Jihlava - Červený Kříž
Coords:
49°27'28.051"N,15°36'28.699"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666+o~ - Import pregionu
Map + photo
první komín soukomíní druhý komín soukomíní