General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.0:0 čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:BN  (Benešov)
Municipality:Třebešice
Coords:
49°46'37.199"N, 14°49'45.008"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
25.6.2011
12.12.09 31.12.09
25.6.2011
Poznámky
3.12.2010 13:33:03 Jana

V roce 2009 získal zámek, zapsaný na seznamu nejohroženějších památek, nového vlastníka, který okamžitě přistoupil k zajištění střech v celém areálu. Na zámku byla opravena střecha s věžičkou, které byly v havarijním stavu. V rozsahu prvního patra celého západního křídla byly odhaleny barokní záklopové malované stropy, které budou restaurovány a prezentovány.