General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:1
Count:3T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:J  (Special / other)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L,HD
Grounds:A21
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
49°47'44.999"N,18°19'9.931"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - Import pregionu
9.1.2012
17:56:21
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
Multistack
megalofóbia vpravo; foto V. Mácha spodní řada megal; letecký snímek (zdroj mapy.cz)