General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:150 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD,2HC
Grounds:A59
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
50°33'56.477"N,13°37'19.135"E
Details (CZ):13 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
2012 Komín dominující fotografii
Pohled ze skládky komunálního a průmyslového odpadu (10/2007) Pohled od severozápadu
Poznámky
3.1.2010 15:25:49 _M_

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylén, polypropylén).