General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:37 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Krušnohorské pivovary, Seve~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:888.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A53
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Bílina
Coords:
50°32'56.79"N,13°46'37.34"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
9.1.2012
23:03:41
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
r.2004 - převzato z www.pivety.com, foto M. Volejníček 06/2007
10/2010 bilighorzní strana dříku (10/2010)
podstavec (06/2007) Úchvatná horní partie
letopočet na podstavci
Poznámky
13.1.2012 11:26:12 starbreaker

Komín pivovaru v Bílině patří k nejosobitějším severočeským komínům. Přestože je poměrně mladšího data (rok výstavby 1916, který je zdobně vyveden na podstavci), je výrazně zdobnější než většina komínů postavených ve stejném období. Spodní část komína tvoří štíhlý oktagonální sokl, který posléze přechází do válcového dříku. Nejhodnotnější částí komína je vrcholová partie, která je zdobena jak stavebně, tak graficky. Atypické je především zdobení v podobě naznačených okének ve spodní části komínové hlavice, které není na českém území příliš vídané a můžeme ho spatřit častěji u německých komínů. Atypicky je provedena rovněž mozaika. Přestože je komín již desítky let nevyužíván a pravděpodobně i nepříliš často kontrolován a opravován, zachoval se ve výborném stavu. Tradiční, avšak pouze drobné kronchtuaci podléhají zatím pouze nejvrchnější partie komína, zbytek tělesa je ve vynikajícím stavu a je patrně nejzachovalějším objektem celého pivovaru.