General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:220 m
Gallery:5
Alternatives:Energetika
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A21
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Kunčice
Coords:
49°47'40.74"N,18°18'48.84"E
Details (CZ):16 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
9.1.2012
17:55:22
+ Bourka - přiřazení do areálu
15.7.2020
20:57:32
+ saon
Map + photo
21.6.2008 - pohled na Mittal Steel z 1343 (RU 101/2) ten nejvyšší
Letecký pohled na celý Mittal. Foto z Planes.cz GU vlevo (autor:	Jiří Drašner)
Ten nejvyšší (autor: Zdeněk Rusz) Ten vlevo (autor: Zdeněk Rusz)
elegantní tvary giganta - letecký snímek; zdroj mapy.cz
Poznámky
13.4.2010 22:59:54 KPY

Železobetonový komín se šamotovou vyzdívkou, který je v provozu od roku 1972.Jeho průměr u paty je 15,5 metru, v nejvyšším místě pak sedn metrů.