General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:32 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Dobříš
Coords:
49°47'16.523"N,14°10'36.358"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
Pivovar Dobříš 05/2007
08/2008 03/2021
Poznámky
16.5.2010 17:02:59 _M_

Areál, stojící mezi rybníkem Papež a nádražím, v současné době přestavován k obytným účelům při zachování hlavních rysů původního pivovaru - příklad využití průmyslové stavby, aniž by došlo k jejímu naprostému zničení.

Původně knížecí Colloredo-Mansfeldský pivovar nahradil ve 2. pol. 19. stol. (v plném provozu od r. 1879) svého staršího, již nevyhovujícího předchůdce, který stával při zámku a r. 1878 byl v souvislosti s úpravami anglického parku zbořen. Koncem 19. stol. patřil k největším v kraji. Nejvýznamnější období pivovaru spojeno se sládkem Josefem Tesařem, který zde působil v letech 1896 - 1931 (z jeho iniciativy pivovar 1919 nákladně zrekonstruován a přestavěn) - ve výrobním roce 1911/1912 odešlo z pivovaru 24002 hektolitrů piva! Za protektorátu zestátněn a po osvobození znárodněn. Od r. 1968 též výroba limonád. R. 1973 (dle jiných údajů 1975) pivovar zrušen, sladovna, sloužící poté smíchovskému Staropramenu, asi deset let poté. V r. 2008 přestavěn na bytový komplex.