General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:72 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Mosilana, Jilana, Partex
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00.0:X
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Malý Beranov
Coords:
49°23'53.69"N,15°37'56.97"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
6.10.2009
22:25:47
+ k.e.n - doplnění nových skutečností
Map + photo
10/2009 dřík (ve velmi dobrém stavu), 10/2009
pata komína (10/2009) Celkový pohled na fabriku od jihovýchodu.
Celkový pohled na fabriku od severozápadu.
Severní bilighorze.
Další fotografie:
Celkem lze napočítat 8 oddílů. hlavice před ubouráním; (před r. 2006, foto Tommygun) podstavec
Poznámky
4.10.2009 20:18:59 danny666

Komínu byla v cca roce 2005 ubourána hlavice. Původní výška byla cca + 5 metrů (tedy 77m).

5.10.2009 11:28:04 k.e.n

Z webu Malého Beranova

Dějiny Malého Beranova od počátku průmyslové revoluce do prvé světové války jsou spíše dějinami místní textilky. Pro Obecní kroniku tyto dějiny sepsal pan Alois Bobek, bývalý úředník továrny. Historie textilky navazuje na pilu a snad i na mlýn, které využívaly vodní síly v místech dnešní továrny. Roku 1774 zřídil hrabě Palm v tomto místě svého panství soukenickou manufakturu (vůbec první na Jihlavsku), zpočátku jako přádelnu vlny.
V r.1870 koupil Adolf Löw továrnu v Malém Beranově a spojil ji s textilkou helenínskou a později i textilkou v Krahulčí v jediný podnik. Za Karla Löwa tento textilní podnik kryl 32 % vojenské potřeby sukna v Rakousko-Uhersku. V době největšího rozmachu koncem 19. stol. bylo v Heleníně a Malém Beranově zaměstnáno více jak 2000 lidí z širokého okolí, z toho v Malém Beranově asi 1200.
Železniční vlečka k továrně v Malém Beranově byla zřízena 1879 a spolu s ní i koňská dráha (Pferdbahn) propojující obě továrny. Osobní zastávka Beranov však vznikla až r. 1926.
Elektrifikace továrny byla zahájena r. 1912 pomocí parního stroje a malé vodní elektrárny. Nový komín pro tepelnou elektrárnu byl stavěn v letech 1909 - 1914, polírem na stavbě byl maloberanovský občan Jan Hammer. Tepelná elektrárna s výkonnou turbínou byla však postavena až po válce v r.1918. Zásobovala proudem Malý Beranov, Helenín a Henčov, částečně i Jihlavu. Po smrti Karla Löwa v r.1930 byla celá výroba soustředěna do Malého Beranova, provoz v Heleníně uzavřen a firma změněna v akciovou společnost Západomoravské továrny na sukna a přikrývky.