General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Slatina
Coords:
49°10'51.109"N,16°41'23.217"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ dsk - Import pregionu
Map + photo
Pohled z parkoviště (z jihovýchodu) Pohled na kotelnu v širších souvislostech (09/2010)
09/2010 Bilighorze s plnou ochranou
Jedno z dmychadel Oficiální označení kotelny dle Tepláren Brno