General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:35 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.80:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:PE  (Pelhřimov)
Municipality:Pacov
Coords:
49°27'29.272"N,15°0'54.562"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
..od nádraží.. Z archívu Šechtl a Voseček
Prosinec 2008 - pohled ze zásobníku na piliny. Objekt je těžce (z)devastován. ..z podhledu je vidět mírné ukřivení vrcholové partie..
Pohled z hlavní budovy ..až po čtvrtou opírací obruč odshora je vše OK, ovšem výše už počíná řádit benurze a kronchtuace..
..proč tato kramle, spolu s povrchovou částí cihel, vypadla, není známé.. ..detail hlavy - kronchtuace zvolna postupuje a rozežírá povrch komína..
Poznámky
6.3.2009 09:13:04 k.e.n

Původně patrně papírna (snad rodiny Nettů?), naposledy Jitona - výroba nábytku. Výroba byla ukončena v roce 1996. Od té doby objekt chátrá. Objekt v soukromém vlastnictví, ku prodeji. Odhadované náklady na rekonstrukci cca 12,- MKč