General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:10  (Praha 10)
Municipality:Uhříněves
Coords:
50°1'41.1"N,14°36'15.64"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Demolice asi 2008.
Map + photo
Z uhříněveského Věstníku
Poznámky
5.5.2014 22:14:35 LiKu

Z Věstníku :

......

Wantochové z Uhříněvsi 

O něco delší historii svého podnikání v lihovinách měl druhý z bratrů Elias. Za místo svého působení si vybral Uhříněves, malou obec, která byla v roce 1866 povýšena na městys. V jeho středu provozoval malý výčep lihovin Theodor Wintrnic, který přijal Eliase jako svého pomocníka. Ten v roce 1877 jeho podnik převzal a s kapitálem 750 zl. začal podnikat na své jméno. To si nechal úředně změnit na Eduard Wantoch. V roce 1880 začal provozovat kramářství v domě č.p. 11, který v roce 1883 stavebně upravil a od zřídil zde kromě čepu lihovin také jejich výrobu, ale k dani z výčepu se přihlásil až od pololetí roku 1888 ........