General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Modřanská potrubní a.s.
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^000
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Modřany
Coords:
49°59'36.049"N,14°24'53.622"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
08/2015 08/2015 - dolní část
Poznámky
12.11.2008 11:49:55 TaT4

Historie Modřanské potrubní sahá až do roku 1913, kdy ing. Karel Schulz v Modřanech založil svoji „Tovární živnost autogenního svařování kovů a výrobu kyslíku a acetylenu“. Kromě tohoto sortimentu společnost vyráběla za studena válcovanou páskovou ocel, plynové a nábytkové trubky, lisované zboží a součástky pro jízdní kola.

Po druhé světové válce byl podnik začleněn do národního podniku ČKD a byla v něm zavedena výroba spojovacího potrubí a armatur pro energetiku. V roce 1951 vznikl samostatný národní podnik Modřanské strojírny ČKD. V letech 1965 – 1991 byl podnik začleněn do koncernu Sigma, od roku 1979 pod názvem Sigma Modřany. Transformace na státní podnik Modřanské strojírny proběhla v roce 1991 a v březnu 1993 vznikla v rámci privatizace z části rozdělených Modřanských strojíren dnešní společnost Modřanská potrubní, a. s. V roce 2005 došlo k odprodeji 100% akcií a vlastnictví společnosti přešlo do rukou investiční společnosti CTY GROUP, a.s.

Jak už jsme zmiňovali, na počátku historie výroby v Modřanských strojírnách byla drobná kovovýroba. Na počátku 20. století nikdo netušil, jak dalece se v budoucnu podnikání odkloní od tohoto sortimentu. Důležitým zlomem pro další vývoj Modřanské potrubní bylo období po druhé světové válce, kdy zde byla zavedena výroba spojovacího potrubí a armatur pro energetiku. V té době se jednalo o dodávky pro klasické elektrárny s tehdy obvyklými výkony 16 a 25 MW. V současnosti naše zakázky směřují do klasických elektráren o výkonu 500 či dokonce 750 MW a do jaderných elektráren s 1000MW jadernými bloky.

Již v 50. letech se společnost aktivně zapojila do vývoje v oblasti jaderné energetiky. Přelom v tomto oboru představovala 70. léta, kdy se ve firmě začalo vyvíjet potrubí a armatury pro bloky VVER 440 MW. Od roku 1975 podnik dodával potrubí pro 440MW a 1000 MW bloky a bloky RBMK. V tomto období vyrostla společnost na úroveň finálního dodavatele celých technologických souborů pro klasickou a jadernou energetiku a od té doby se drží na špici mezi nejvýznamnějšími tuzemskými dodavateli do tohoto důležitého průmyslového odvětví.

Web:Modřanská Potrubní