General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:TR  (Třebíč)
Municipality:Třebíč
Coords:
49°12'21.492"N,15°53'39.818"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ k.e.n - Vloženo po chybném očíslování (duplikace 1447)
Map + photo
2015 03/2010
komín v městské krajině (03/2010) vyfrkující detail (2012)
detail (2015)