General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PB  (Příbram)
Municipality:Sedlčany
Coords:
49°38'42.292"N,14°25'22.98"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
2.2.2017
08:21:42
+ MV
Map + photo
kramle z obou stran, trošku vyšší nástup, pevný až nahoru; dmychadlo chráněno plechovým krytem foceno 4.1.09
v popředí sousední komín 1312 39/Ub 6/10
Poznámky
27.10.2017 14:36:38 Laco

Cihelny se samozřejmě jako jinde i na Sedlčansku vyskytovaly prakticky v každé obci. Malé cihelny, v kterých si prostý lid pálil potřebný stavební materiál, patřily mezi běžné vybavení obcí. Cihlářská hlína se navíc nacházela v okolí Sedlčan až v 10 metrových pásmech. Nejznámějšími cihelnami Sedlčanska byly cihelny pod Cihelným vrchem (470 m n. m.). Cihly se zde pálily minimálně již v 16. století. Ostatně cihelna je na tomto vrcholu zobrazena roku 1602, a to na kresbě města od Willenberga. Jedna z cihelen dodnes nazývaná Šípkova, nesla jméno po majiteli Aloisi Šípkovi, který zde roku 1889 vystavěl menší pec s třemi zaměstnanci, přičemž roku 1894 již zaměstnával zhruba o deset zaměstnanců víc. Vystavil zde v této době také polokruhovou cihelnu. Vyrobené tašky a cihly šly údajně, jak se říkám na dračku a pravdou je, že Šípek skutečně roku 1899 cihelnu vybavil pecí s šesti komorami a téměř 25 zaměstnanci.430 Cihelna se rozrůstala a na konci 20. let 20. století zaměstnávala téměř 40 lidí. Pec měla 14 komor s parním strojem o síle 35 HP. Alois Šípek se stal jedním z největších podnikatelů regionu.

Druhou cihelnou u Cihelného vrchu byla Pejšova Cihelna. Provoz zde zahájila rodina Pejšova v čele s místním podnikatelem Bedřichem Pejšou již roku 1860. Cihelna byla zmodernizována roku 1908, kdy zde Pejša postavil kruhovou pec se 14 komorami. K této cihelně byla také přidružena cihelna Františka Poustky. Cihelna se dočkala roku 1918 moderního vybavení s naftovým motorem o síle 45 HP. Produkty obou cihelen dosahovaly údajně stejné kvality. V jejich technickém rozvoji oběma cihelnám pomáhala zřejmě i snaha předhonit cihelnu druhou. Cihelny vyráběly cihly, tašky na střechy, drenážní trubky a dlaždice. Období cihelnám přálo. Nejen v Sedlčanech se stavěly nové budovy a potřebná zařízení. 

 

(Převzato z diplomové práce Šárky Maškové Janotové Proměny agrární krajiny mikroregionu Sedlčanska v letech 1850-1943. FF UK 2012 a Habart Č., Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II, Sedlčany 1995.)