General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Jihlava
Coords:
49°24'5.54"N,15°35'0.859"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
7.3.2010
14:31:58
+ balu - přestup
Map + photo
07/2006 pata komína
foto z demolice - 09/2009 (zdroj: jihlavske-listy.cz)
v průběhu demolice; zdroj - Jihlavské listy
Poznámky
20.12.2009 22:20:20 balu

Komín zbourán metodou postupného rozebírání na podzim roku 2009.

8.3.2011 19:17:41 danny666

Ze zprávy firmy TSMONT CZ (02/2009): nadzemní zděný komín o celkové výšce 41m umístěn mimo budovu výtopny. Komín je kónický, kruhového průřezu o průměru 3,40 m u paty komína, a 2,20 m ve výšce 41 m. K výstupu slouží jedna řada stupadel. Hlava komína je ukončena betonovou deskou a opatřena XX kusy jímacích tyčí a napojena na hromosvodovou soustavu dvěma svody. Dřík komína je opásán ocelovými pásy. Zplodiny do komína proudily podzemním kouřovodem.  Komín zajišťoval odvod spalin ze spalovaní fosilního paliva. Provoz komína  byl ukončen před rokem 1995.

19.12.2011 13:53:30 danny666