General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:125 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Židenice
Coords:
49°11'21.969"N,16°40'0.371"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
Map + photo
Z pohledu od stránské skály - spalovna i komín s nápisem.
Zcela vpravo, pohled z Bílé hory (10/2011, Nokia N8)
Dmychadlo s umístěným jeřábem (03/2010) Dmychadlo po rekonstrukci (6/2010)
Pohled na spalovnu ze Stránské skály při východu slunce, kouř v pozadí jaderná elektrárna Dukovany. (10/2010) Zaústění kouřovodů do komína (04/2011)
Další fotografie:
Od paty komína Detail horní části (06/2021) Rebranding (06/2021) Obnovený nátěr (06/2021) Dřík komína ze střechy spalovny (foto Tea Pertlová)
Poznámky
4.10.2013 09:58:20 Ubikvist

V současnosti (2013) se v České republice nacházejí tři spalovny komunálního odpadu:

·         Praha (Pražské služby, a. s.)

·         Liberec (Termizo, a. s.)

·         Brno (Sako Brno, a. s.)

 

První spalovna na území dnešní ČR byla vybudována v roce 1905 v Brně nedaleko bývalé plynárny a elektrárny a spuštěna byla 24. 8. 1905. V provozu byla do roku 1941. V roce 1945 byla poškozena při bombardování a již nikdy nebyla zprovozněna. V pořadí druhá spalovna v Brně byla vybudována v letech 1984 až 1989, v roce 1994 byl uveden do provozu 2. stupeň čištění spalin. V letech 2008 až 2010 proběhla u této spalovny generální rekonstrukce spojená s výměnou kotlů, instalací turbíny 22,7 MWe, novým filtračním zařízením, vzduchovým kondenzátorem pro turbínu a dále dotřiďovací linkou určenou pro PET lahve, papír, hliníkové plechovky a tetrapaky. Spuštění rekonstruované spalovny proběhlo v dubnu 2010, kolaudace byla v září 2010. Kapacita této spalovny je 248 000 tun odpadu za rok. Energetickým využitím odpadu tato spalovna zásobuje systém centrálního zásobování tepla ve městě a do sítě dodává elektrickou energii. V současnosti spalovna splňuje veškeré limity emisí dané nařízením EU.

 

Plánované spalovny:

V roce 2012 byla v ČR kapacita spaloven zhruba 600 000 tun, ale produkce komunálního odpadu 2 až 2,5 miliónu tun. V ČR se tedy plánuje výstavba dalších několika spaloven. Všechny tyto záměry narážejí na odpor ekologických a občanských sdružení.

·         Komořany (okres Most) - pálit se zde má od roku 2015, kapacita 150 000 tun odpadu ročně

·         Chotíkov (okres Plzeň - sever) - kapacita bude 95 000 tun odpadu ročně

·         Karviná (okres Karviná) - kapacita 200 000 tun odpadu ročně

·         Vřesová (okres Sokolov) - kapacita 60 000 tun směsného komunálního odpadu ročně