General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:N
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N
Detail:?.0N00
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Hrušov
Coords:
49°51'46.357"N,18°19'0.739"E
Record history:
22.10.2020
15:26:02
+ Bourka - prekioarcheo
Map + photo
nedatováno (hornické muzeum OKD) nedatováno (hornické muzeum OKD)
Poznámky
22.10.2020 15:38:27 Bourka

  Důl Ida byl založen roku 1872 u východního okraje katastru obce Hrušov nájemní společností Spojené vítkovické kamenouhelné doly.. Po skončení nájemní lhůty se důl stal od roku 1895 součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva. Název dolu byl v době okupace změněn 1. 1. 1942 na Hoffnungschacht. Po skončení války se důl vrátil ke svému původnímu jménu Ida, 8. 12. 1946 byl ale přejmenován na Generalissimust Stalin a dne 31. 12. 1951 na Velkodůl Stalin. Z jeho organizační struktury byl 1. 1. 1956 vyčleněn Důl Stalin II (původně Viktoria), který se stal závodem 2 velkodolu a Důl Stalin I (původně Ida 2) se stal závodem 1. Názen dolu byl 1. 8. 1962 změněn na Rudý říjen I. V roce 1961 byla ukončena těžba uhlí jámou na povrch a byla převedena podzemím na novou těžní jámu sousedního dolu Rudý říjen II.

    Důl existoval v období 1872 - 1979, těžba uhlí probíhala v letech 1879 - 1961 s ročním objemem v 19. století 39 - 75 tisíc tun a ve 20. století 140 - 366 tisíc tun uhlí. Dobývány byly sloje ve spodních hrušovských vrstvách. Důlní pole měřilo 404 ha a bylo otevřeno třemi činnými a jednou záložní jámou do hloubky 420 m na 8. patro.

 

    Po ukončení těžby v roce 1969 byly jámy zasypány a využitelné objekty předány jako věznice v Heřmanicích.

 

    (zdroj: hornictví.info)

 

 

Komín měl údajně (dle wikipedie) 36m, jiné informace se mi dohledat zatím nepodařilo.