General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:42 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Vodárenská věž přečerp~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:A  (Atypic - extensive architectu~)
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:7  (Praha 7)
Municipality:Bubeneč
Coords:
50°6'0.515"N,14°25'11.572"E
Record history:
15.6.2018
17:13:42
+ Beda - devirgace
Map + photo
vodárenská věž po rekonstrukci (6/2018) horní část s komínem
provizorní zakrytí Zde býval prstencový vodojem, po rekonstrukci společenský sál. Na odvrácené straně je do komínu vstup, kde má být nainstalován periskop. (foto Benedikt Markel)
projekt periskopu v komíně (Petr Hájek Architekti) vršek komína osazený hlavicí periskopu, 2019
dalekohled, 2019 nitro komína, 2019
Další fotografie:
historický snímek sokolský slet a kouřící komín (www.vodarenskeveze.cz) stavební projekt s trapným stínem stavební projekt
Poznámky
16.6.2018 22:42:35 Beda

Letenská Vodárenská věž byla vystavěna v roce 1888 podle projektu architekta Jindřicha Fialky stavitelskou firmou Karel Hübschmann a František Schlaffer. Stavbu objednala pražská obec, aby zásobovala vodou horní část Holešovic a Bubenče. Válcový vodojem měl obsah 197 m3, technologické vybavení dodala firma Breitfeld a Daněk. Věž je novorenesanční, hranolovitá, má pět podlaží a je zakončena stanovou střechou s rozměrnými vikýři a se sloupkovým nástavcem s hodinami. V nejvyšším pátém podlaží s vodní nádrží je vyhlídkový ochoz s novorenesančními arkádami s toskánskými sloupy, nesenými kamennými krakorci. Věž přestala plnit svou funkci v roce 1913 a v jednotlivých patrech byly zařízeny byty pro zaměstnance vodáren. Kotelna se strojovnou a provozní budovy byly zbořeny a od roku 1926 zde byla jen skladiště a dílny.

Později byla v objektu čajovna, výtvarné dílny a klubovny dětských zájmových oddílů.

(www.turistika.cz)

Po rekonstrukci podle projektu ateliéru Petr Hájek Architekti v letech 2017-2018 bude věž nadále sloužit Domu dětí a mládeže.