General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:24 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:MK Plexi
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Modřany
Coords:
50°0'32.108"N,14°24'5.771"E
Details (CZ):7 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
11.12.2020
04:58:43
+ RayeR - alternativa
Map + photo
Celkový pohled na areál (03/2012). Komín v pozadí patří čokoládonám Orion.
detail (2014) dmychadlo je už zaplechované, 03/2021
Poznámky
20.2.2014 10:15:57 Laco
Historie a vývoj společnosti ELEKTROPŘÍSTROJ, s. r. o., Praha 4 - Modřany

Založení firmy – v roce 1920 společníci Josef Srb a Josef Valenta založili v Praze elektrotechnickou živnost a vytvořili veřejnou obchodní společnost. Pod názvem „Srb a spol.“ přišli s vlastním výrobním programem – osvětlovacími tělesy pro Československé státní dráhy. Krátce po založení firmy přestěhoval Josef Srb výrobu do Modřan, kde sídlí firma dodnes.

 

Výroba stykačů – v roce 1926 vzniká u firmy „Srb a spol.“ první konstrukce elektromagnetických stykačů, zpočátku podle vzoru zahraniční výroby. První vzduchové stykače VS10 a olejové stykače typ OS15 vlastní výroby a konstrukce dodává modřanský závod na trh v roce 1935. Ve stejné době zavádí výrobu dynam pro železniční vozy.

 

V letech 1936 až 1939 se uskutečňuje druhá etapa výstavby závodu, což umožňuje rozšíření výrobního programu o jednofázové motory. V roce 1939 přibývá také výroba pro armádu – benzínové agregáty na stejnosměrný proud, motorgenerátory, usměrňovače a nouzová svítidla pro kina a protiletecké kryty s vestavným nabíjecím zařízením.

Znárodnění – v prosinci roku 1945 byla na firmu uvalena národní správa. Josef Valenta poté od firmy odešel a vážně nemocný Josef Srb zůstal v podniku až do své smrti v roce 1947. V roce 1946 byla firma Srb jako elektrotechnická továrna s více jak 800 zaměstnanci znárodněna a začleněna do nově vytvořeného národního podniku Českomoravská Kolben – Daněk. O tři roky později pak vzniká samostatný národní podnik ČKD Modřany.

V roce 1961 mění podnik svůj název na Elektropřístroj, n. p. Modřany. Výroba je zaměřena na elektrické přístroje sériového charakteru – např. elektromagnetické stykače, relé a tlačítkové ovladače. Dále je výrobní program rozšířen na rozvaděče pro pracovní stroje, usměrňovače pro telefonní ústředny, kinousměrňovače, usměrňovače pro magnety a pro řadu dalších účelů. Přechodně se zavádí i výroba polovodičových zdrojů pro sváření stejnosměrným proudem.

 

1991 – došlo k osamostatnění závodů v Písku (dnes neexistující Elektropřístroj Písek s.p.) a v Rokytnici nad Jizerou (dnes EPRONA a.s. Rokytnice). Oba závody pokračovaly v činnosti podle delimitačního protokolu. Základní závod spolu se závodem Kovářská pokračovaly v dosavadních obchodních činnostech a díky silné inovační aktivitě, prakticky výrazněji nepocítily vliv delimitace. Obchodní jméno Elektropřístroj i registrované obchodní známky zůstaly majetkem závodu Modřany.

 

1994 – v rámci privatizačního procesu podává společnost Elektropřístroj s.r.o. svůj projekt, na jehož základě je podstatná část státního podniku zprivatizována. Společnost se soustředila na výrobu spínacích přístrojů. Úspěšně vyvinula zcela novou řadu stykačů a tepelných relé, pomocí kterých se podařilo navázat i na dřívější exportní aktivity.

 

2004 – rozšíření řady dodávaných přístrojů o přístroje pro řízení elektrických motorů až do 1000 A a stykačů určených pro kompezace jalové energie.

 

2008 – V současné době Elektropřístroj s.r.o. zvětšuje dodávaný sortiment výrobního oboru spínacích přístrojů a dodává instalační stykače, multifunkční časová relé a vačkové spínače, regulátory jalového proudu a dodává je nejen do Evropské unie, ale i do ostatních evropských a asijských států, na střední i dálný východ i do zemí Afriky.

 

zdroj: www.EPM.cz - oficiální webové stránky společnosti EPM Elektropřístroj s.r.o.