LT P 1X/Ub Býv. Huť, Dubská, Kladno
Areál s 19 komíny - karta areálu >>
General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Vápenná pec
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0A
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Grounds:A12
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kladno
Coords:
50°8'47.98"N,14°7'3.356"E
Record history:
12.8.2015
08:20:04
+ voltik - prekioarcheologie
Map + photo
09/2014 nejbižší objekt dobové foto,kde je vidět,že to co v součastnosti  stojí,není komín
nákres jedné z pecí Nedatováno
1991 (zdroj: FB: Rudé Kladno)
Nedatováno (ze sbírky Miroslava Strohschneidera) interiér zdola, 06/2021
Další fotografie:
06/2021 horní partie, 06/2021
Poznámky
19.3.2017 18:21:40 Bourka

Schváleno jako PP na základě rozsáhlé diskuze a dodání potřebných podkladů. Komínem tedy nejsou dosud stojící pece, byly jím všam trubičky, které dříve pece doplňovaly, a kterými byl zajišťován odvod spalin.