General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:28 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:SPŠD, SOU a U
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:5  (Praha 5)
Municipality:Smíchov
Coords:
50°4'3.713"N,14°24'30.175"E
Details (CZ):16 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
22.5.2012
15:24:53
+ Simona - učiliště se stěhuje
Map + photo
08/2015
12/2012 - budova vozovny srovnána se zemí 13/11/2015
stav na přelomu 2012/2013 05/2013
komín v původním stavu s hlavicí, 8.3.1919; autor neznámý; zdroj archiv hl.m. Prahy staveniště Five Skanska
Další fotografie:
pohled do dmychadla Vizoška budoucí stavby takovéto statické zajištění se nevidí každý den (2016) 06/2016 - komínek mizí za rychle rostoucí zástavbou pohled ze dvora 08/2016
11/2016 - vítězství ztvárnění hmoty nad útlým prekionem, hrubá stavba dokončena dokončená stavba Five, 5/2017
Poznámky
22.5.2012 15:36:33 Simona
Vozovna byla vybudována pro první levobřežní trať koňky na Smíchově, která zahájila provoz roku 1876. Po elektrifikaci trati došlo mezi lety 1914 až 1916 k přestavbě vozovny a mj. byla postavena i kotelna. "Pro kotelnu a tím i celou vozovnu byl charakteristický 30 m vysoký komín továrního typu." Informce převzaty ze zprávy P. Fojtíka vydané k příležitosti exkurze do býv. vozovny Smíchov v r. 2010.
18.3.2015 11:46:59 danny666

Jsou poptávány firmy na demolici komína, takže se asi neplánuje jeho zachování.