General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:80 m
Gallery:5
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:^L,HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:LI  (Liberec)
Municipality:Liberec VII - Horní Růžodol
Coords:
50°45'25.434"N,15°3'27.662"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ sa - Import pregionu
Map + photo
2006 termizo
moderní průmyslová architektura (10/2010) 10/2010
detail dříku se schodištěm (10/2010) výfrk (10/2010)
3/2011
Další fotografie:
06/2023
Poznámky
4.10.2013 09:58:53 Ubikvist

V současnosti (2013) se v České republice nacházejí tři spalovny komunálního odpadu:

·         Praha (Pražské služby, a. s.)

·         Liberec (Termizo, a. s.)

·         Brno (Sako Brno, a. s.)

 

Spalovna Termizo (Termické zpracování odpadů) je v Liberci od roku 1999. Kapacitu má 96 000 tun odpadu za rok. Spalovna zásobuje systém centrálního zásobování teplem v Liberci a má 2 protitlaké turbíny na výrobu elektrické energie o výkonu 3,5 MWe. Za rok nahradí 20 000 tun mazutu v teplárně.

 

Plánované spalovny:

V roce 2012 byla v ČR kapacita spaloven zhruba 600 000 tun, ale produkce komunálního odpadu 2 až 2,5 miliónu tun. V ČR se tedy plánuje výstavba dalších několika spaloven. Všechny tyto záměry narážejí na odpor ekologických a občanských sdružení.

·         Komořany (okres Most) - pálit se zde má od roku 2015, kapacita 150 000 tun odpadu ročně

·         Chotíkov (okres Plzeň - sever) - kapacita bude 95 000 tun odpadu ročně

·         Karviná (okres Karviná) - kapacita 200 000 tun odpadu ročně

·         Vřesová (okres Sokolov) - kapacita 60 000 tun směsného komunálního odpadu ročně