General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:70 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:48.0:0
Bilighorze:CC,H
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Zvoleněves
Coords:
50°13'52.225"N,14°11'14.897"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
29.3.09 29.3.09
esteticky krásně vyvedený podstavec
hlavice a mobilní ochoz
Další fotografie:
Nedatovaná okénková pohlednice.