General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1
Alternatives:Bosch
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Jihlava - Staré Hory
Coords:
49°24'46.339"N,15°33'22.342"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ starbreaker - Import pregionu
Map + photo
letecký snímek (zdroj mapy.cz) 6/2013 Zátiší s kontejnerem vedle paty komína
06/2013 Dmychadlo je v perfektním stavu.