RU T 100/1 Kronospan, Pávovská, Jihlava
Areál s 4 komíny - karta areálu >>
General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1
Alternatives:Dřevařské závody
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A380
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:JI  (Jihlava)
Municipality:Jihlava
Coords:
49°25'15.72"N,15°35'58.27"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
11.5.2009
22:59:56
+ Mc - Komín zbořen 31.8.2008
9.2.2017
20:52:26
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
pár měsíců před demolicí výřez z fotky ... 8/02
Poznámky
27.10.2008 22:09:12 dsk

Bezmála třicetiletý komín, který sloužil k odvádění spalin již zrušených uhelných kotlů do stometrové výšky, byl v neděli 31. srpna 2008 ve 12:00 odstřelen specializovanou pyrotechnickou firmou. Sto metrů vysoký komín byl vystavěn poblíž objektu uhelné kotelny v roce 1982 podle projektu Teplotechny s.p. Komín byl železobetonové konstrukce sestavený z prefabrikovaných betonových kvádrů zpevněných výztuží z ocelových prutů. Tloušťka betonového zdiva byla 50 cm. Zevnitř byl komín vyložen tepelně izolační vyzdívkou z pálených dutých cihel. U paty komína činil jeho průměr 765 cm m a na vrcholu se sbíhal do průměru 200 cm. Výškou se mu na Vysočině vyrovnal pouze komín podniku MOTORPAL, a.s. (100 m) a firmy ŽĎAS, a.s. (100 m).

 Komínem byly odváděny nejprve spaliny ze třech parních uhelných kotlů, které sloužily především pro potřeby provozu sušáren dřeva. Později byl jeden z kotlů nahrazen parním kotlem na spalování dřeva a oba zbývající uhelné kotle byly odstaveny do tzv. studené zálohy. V letech 2003 až 2008 byla v rámci programu ekologizace a energetických úspor firmy KRONOSPAN provedena úplná restrukturalizace výroby tepla v závodě KRONOSPAN. Nakonec byl v roce 2007 odstaven i posední zbývající kotel na dřevo a komín ztratil svůj účel. Úvahy nad jeho dalším využitím směřovaly jak k jeho symbolickému zakrytí „čepicí“ přes natření komínu nátěrem v tradičné májové zelné barvě s logem firmy KRONOSPAN až po využití přirozeného tahu komínu k pohonu malé větrné elektrárny, která by napájela bezpečnostní osvětlení na koruně komínu. Nakonec však bylo rozhodnuto, že na místě dnešního komínu bude vystavěna v následujících deseti měsících nová rozlehlá skladová hala.

Odstřel komínu byl proveden pod vedením zkušeného specialisty v oboru provádění trhacích prací malého i velkého rozsahu pana Jiřího Poláka za asistence Ing. Luďka Bartoše a střelmistra Jana Kučery. Komín byl v pěti řadách do poloviny jeho obvodu navrtán 102 vrty o průměru 32 mm hlubokými 30 cm. Železné pruty výztuže komínu byly před vlastním odstřelem obnaženy a přeříznuty. Vrty byly naloženy celkem 10,2 kg trhaviny Perunit.

Zdroj: http://www.i-vysocina.cz/zpravodajstvi-jihlavsko/exkluzivne-kronospan-prave-odstrelil-stometrovy-komin-2008-08-31.html

Videa:

http://www.youtube.com/watch?v=0xyAugYZXRQ

http://www.youtube.com/watch?v=YD-urW1oBKM