General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:81 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2H,2CC
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:MB  (Mladá Boleslav)
Municipality:Mnichovo Hradiště
Coords:
50°30'34.086"N,14°58'0.739"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
5.8.2010
14:11:30
+ starbreaker - přibyl technický ochoz
7.10.2010
23:07:47
+ Vojti - úprava dat
28.2.2018
20:21:59
+ kabik - Zhodnocení aktuální situace
22.10.2022
10:12:34
+ Tuxik - Přestup 22.10.2022 v 10:10
Map + photo
2013 2013
2013 2013
02/2018 Dmychadlo je pevné.
Pohled dolů z 2. ochozu. 01/2022 noční výstražné osvětlení
Další fotografie:
01/2022 vstup kouřovodu interiér a vnitřní bilighorze,10/2022 2022 Stavba komínu (autor na nástěnce neuveden)
Poznámky
21.10.2022 13:45:48 Tuxik

"Součástí rekonstrukce a modernizace závodu LIAZ za 92 milionů Kčs byla mimo jiné stavba nové mazutové kotelny, nové parní rozvody po závodě, parovod do nářaďovny s stavba komínu za 1,215 milionů Kčs o výšce 90 metrů. Projekci a realizaci zajistila Teplotechna Olomouc v roce 1970. Následovalo zrušení všech malých nevyhovujících kotelen a komínů. S rozvojem telekomunikací posloužil vršek komínu (ochoz) jako retranslační stanice s velkým dosahem. Do projektování komínu zasáhly nové předpisy z oblasti životního prostředí. Kotelna, i když nespalovala uhlí s množstvím popílku, ale mazut, kde je ve spalinách popílek
minimální, měla ve výsledku komín o výšce 90 metrů. Největší v okruhu desítek kilometrů. Vyšší v té době, přes 100 metrů, měla jen ŠKODA Mladá Boleslav. Základ komínu je železobetonová kruhová deska s odlitým železobetonovým tubusem vysokým pět metrů nad terénem. Potom pokračuje nosná část komínu skládaná z betonových prefabrikátů s vloženou ocelovou výztuží. Vnitřek komínu měl šamotovou vyzdívku. Protože byl vyšší než cukrovarský komín, musel byt vršek červenobíle natřen a v noci mít červené osvětlení. Během provozu komína byl problém s jeho údržbou. Ze začátku ji ve výšce prováděli horolezci. Po několika letech provozu se přešlo, z ekonomických důvodů, od mazutu k zemnímu plynu. Podmínkou ale bylo, že se musí vysokotlak zemního plynu přivést potrubím z vysokotlakého potrubí od Horky až do závodu, postavit regulační stanice a v komíně vybourat šamotovou vyzdívku a nahradit ji novou, odolávající spalinám zemního plynu. Ochoz u hlavy komínu hned na začátku budování spojovací sítě obsadily retranslační stanice a majitel
komína měl postaráno o nájemné. Buď je výše nájemného tak veliká, nebo je aktuální majitel komína dlouholetou smlouvou, a tak postavil v průčelí závodu novou kovovou retranslační věž o asi poloviční výšce
komínu. V průčelí závodu se moc dobře nevyjímá, spíše ho hyzdí. Po zprovoznění věže může se teprve bourat komín a stavět hala „D“. Vzhledem k malé výšce věže oproti komínu, jsou již nyní pochybnosti o kvalitě přenosu signálu. Dříve, když jeli liazáci po výše položených silnicích v okolí, viděli a orientovali se podle komínu, kterým směrem se nachází jejich, nyní již bývalé pracoviště. Poslední monument a vzpomínka na LIAZ bude zničena." - zdroj: Vratislav Šverma