General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:8  (Praha 8)
Municipality:Karlín
Coords:
50°5'33.414"N,14°27'36.878"E
Details (CZ):17 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ jejda - Import pregionu
5.7.2009
08:54:21
+ k.e.n - zpřesnění názvu
Map + photo
Foto devirgátora Milana. Celkový pohled od jihu
..od kotelny..
..vnitřek komína.. ..opravený věnec koruny..
dmychadlo, 07/2019 Pravý komín v městské krajině (10/2010)
Další fotografie:
pata (2014) Na dobovém obrázku (původ - registr VCPD) je vidět, že továrna byla vystavěna symetricky (i s plánovanými dvěma čelními domy do Pernerovy ulice. Východní dům ovšem nebyl nikdy postaven.) Východní křídlo továrny je přestavěné.
Poznámky
9.7.2014 20:21:09 k.e.n

Továrnu na plstěné klobouky postavil v Karlíně v letech 1905 a 1927 (z té doby je i dům) pan Karel Misík jehož strýc, Ondřej Felix Hess, byl zakladatelem firmy. O. F. Hess již dříve vybudoval továrnu v Husinci (dnes místně známou jako Šumavan), kterou převedl na svého synovce Karla Misíka (dědečkem současné paní majitelky. Ten husineckou továrnu zvelebil a vydělal tak na stavbu nové továrny v Karlíně.

Továrnu (dle dobových podkladů) tvořily tři rovnoběžné řady budov na jižním konci spojených do jednoho celku. Směrem do Pernerovy ulice byla továrna ukončena dvěma symetrickými domy, z nichž ten východní již nestojí a dnes je v oněch místech vjezd do areálu.

V době totality zde byly sklady ČSAD. Nevhodné přestavby z té doby nejlépe přežila kotelna, která zůstala v podstatě zachována ve své původní podobě.

Komín je jedním z nejzachovalejších v Karlíně, má nízký kruhový podstavec, mozaiku na dříku a nápis "O. F. HESS". Koruna je opravená. Komín byl ještě donedávna funkční.