General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:105 m
Gallery:2
Alternatives:Mogul
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Grounds:A355
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KO  (Kolín)
Municipality:Kolín
Coords:
50°2'38.47"N,15°12'32.94"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
14.7.2009
23:56:33
+ Mc - doplnění
8.12.2015
20:35:14
+ m.i.x - přiřazení do areálu
Map + photo
6/10
07/2013 1986 - zdroj: Teplotechna, zpravodaj, ročník III, č. 4
Poznámky
22.11.2015 19:20:00 LiKu

„Česká akciová společnost pro rafinování petroleje v Kolíně/ Koramo n.p./ Paramo a.s.vznikla 1. října 1901. Významným investorem se za první republiky stala firma Vacuum Oil Company, díky níž jednotka rafinace dvojicí rozpouštědel umožnila výrobu viskózních leteckých olejů. V šedesátých letech se začaly v závodě zpracovávat hydrogenované oleje z Litvínova. Nejprve se takto začaly vyrábět turbínové a ložiskové oleje. ak přišly na řadu i hydraulické a motorové oleje z hydrokrakátů. První byl M6AD, poté slavný Mogul Super. Na sklonku osmdesátých let byl celý sortiment Koramo přeformulován na oleje z hydrogenační technologie. V roce 1993 vznikla destilační kolona, umožňující hydrokrakáty rozdělit na úzké řezy a byly vyrobeny první vysokoindexové hydrokrakové oleje. Nová automaticky řízená mísírna olejů byla postavena v roce 1996.