General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:4.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:5  (Praha 5)
Municipality:Smíchov
Coords:
50°3'40.15"N,14°24'37.3"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
18.11.2019
11:40:04
+ xjarda
Map + photo
2014 Převzato z VCPD (rok 2006).
04/2011 vršek s bilighorzí
rok 1923. Převzato z VCPD rok 1959 (archiv hl.m. Prahy, autor Jiří Roleček)
04/2018 11/2019 - pata komína po instalaci technologií
Poznámky
17.1.2010 03:30:34 _M_

Původní Parní mlékárna správy statku Radlice byla založena Karlem Kirschnerem r. 1872. Roku 1893 byla vystavěna nová mlékárna synem Karlem Otto Kirschnerem. Ten se spojil s Georgem Zirnem a společně vyvinuli technologii kondenzace mléka a společně založili Anglo-kontinentální akciovou společnost. Roku 1912 byla uvedena do provozu nová výrobní hala s vystupujícím arkýřem. Provoz mlékárny byl ukončen r. 1992 a následně byla provedena přestavba pro komerční využití, které značně pozměnilo architekturu mlékárny.