General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:33 m
Gallery:1
Count:2T  (Tight multistack)
Type:P  (Steel)
Gallery:1
Detail:^0
Bilighorze:HD^HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Michle
Coords:
50°3'1.166"N,14°27'47.826"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
Map + photo
06/2012 06/2012
05/2020 - dmychadlo (za ním je patrná postupující demolice areálu) 05/2020
05/2020 - v budově pod komínem stále funguje Pekárna Kabát. Otázka je, jak dlouho ještě...
07/2020