General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:32 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Národní technické muzeum
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^00:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:1  (Praha 1)
Municipality:Nové Město
Coords:
50°5'13.67"N,14°26'20.71"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:47:41
+ koman - Import pregionu
16.7.2012
22:34:17
+ Beda - změna
16.11.2018
21:14:12
+ adam.first - doplnění
Map + photo
08/2009 Dmychadlo
Dřík vyrůstající ze střechy nové střechy 07/2012
Kovová konstrukce uvnitř komína Vnitřní bilighorze shora
Další fotografie:
Komín vyrůstající ze střechy Hlavice s poslední (viklající se) kramlí 22.8.1990, foto P. Polák
Poznámky
12.4.2010 19:20:54 Ubikvist

Historie a budoucnost DKV   (převzato z http://vcpd.cvut.cz a www.e-architekt.cz)

 

České dráhy již objekty DKV nevyužívají pro provozní účely, potřeby stanice Praha Masarykovo nádraží jsou zajišťovány z jiných pražských dep. Národní technické muzeum, které má nyní tyto budovy i areál ve své správě, jej v současnosti zčásti využívá jako depozitář archivů a sbírek zachráněných z pražské invalidovny po povodních v roce 2002, a probíhají zde i restaurátorské práce na těchto materiálech.

Areál je tvořen z větší části budovami postavenými již v roce 1845 při budování nádraží C.K. Státní dráhy. Za více než 150 let byly ovšem častokrát "vylepšeny" různými úpravami a přístavky. V prostoru bývalého lokomotivního depa hodlá Národní technické muzeum vybudovat Železniční muzeum, k tomu hodlá využít zejména původní objekty dílen z roku 1845, ale i další objekty. Přístavky a nepůvodní budovy by měly být odstraněny, aby základem pro budoucí muzeum byly objekty co nejpůvodnější. Dalším cílem je použít, případně ještě dobudovat maximální délku krytých kolejí, na kterých budou vystaveny provozuschopné exponáty tak, aby bylo možné je případně nasadit pro vozbu historických vlaků. Kromě kolejových vozidel je počítáno také s vystavením dalších strojů a zařízení souvisejících s provozem železnice, jako jsou elektromotory, generátory a podobně.

Stav projektu je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže a zároveň soutěže na zpracování expozice. Její zadání by mělo být zveřejněno v nejbližší době. Studii tohoto projektu již dříve zpracoval Prof. Ing.arch. Tomáš Šenberger a byla uveřejněna v odborných časopisech (Forum architektury a stavitelství, 4/2001) a dalších publikacích.

16.11.2018 21:16:06 adam.first

Plány na budoucí využití areálu představeny kupř. zde: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/fotogalerie-planovane-muzeum-zeleznice/r~6278d4b0e80411e884f6ac1f6b220ee8/?redirected=1542399046

S komínem se počítá i do budoucna.