General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:40 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.8:8 A
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:3  (Praha 3)
Municipality:Žižkov
Coords:
50°5'12.26"N,14°27'45.515"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
Map + photo
propracovaný podstavec
Nádherná reliéfně zdobená koruna s vyhlídkovou římsou. Detail římsy
Kramle - pevné a zachovalé v celé bilighorze, včetně vyspravované koruny. z webu hornictvi.info
pohled z Vítkova, 03/2020 2020
Další fotografie:
2020 Kapslovna kolem roku 1900 (sbírka D. Hlaváče)
Poznámky
18.8.2015 23:13:09 lenkaseli

Původně usedlost Parukářka, kde od roku 1825 sídlila továrna na střelivo. Její francouzští majitelé L. Sellier a J. Bellot si místo vybrali pro jeho značnou odlehlost od okolní zástavby. Nejprve se zde vyráběly zápalky pro lovecké náboje, později pro náboje vojenské. Od roku 1827 továrna zvaná Kapslovna vyráběla zapalovadla z bílého střelného prachu.

Firma Sellier a Bellot představovala mnoho let největší žižkovský průmyslový podnik. Od r. 1871 např. mimo jiné vyráběla rozbušky pro nově vybudovanou Nobelovu dynamitku v Zámcích u Prahy, od r. 1890 také pro muničku firmy Škoda v Plzni – Bolevci.

V letech 1884 a 1892 prošla továrna rozsáhlou přestavbou a modernizací. Byly instalovány dva parní stroje, jedna lokomobila a větrný motor. Začaly se budovat moderní ochranné bezpečnostní opatření. Objekty nebezpečné výbuchem byly situovány do valů.

V roce 1936 se firma kvůli bezpečnosti a rozšíření výroby přestěhovala do nového závodu ve Vlašimi.