General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Krč
Coords:
50°1'43.346"N,14°26'57.704"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ o~ - Import pregionu
Map + photo
pohled z jihu, 03/2020 pohled z jihovýchodu, 03/2020
spodek komína s napojením kouřovodů, 03/2020 spodek komína s napojením kouřovodů, 03/2020
futrál, 03/2020 na jižní straně přibyl nový poloochoz s novou bilighorzí, 06/2021
nově namalované pruhy výstažného značení, 06/2021