General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:4
Alternatives:Pražská teplárenská
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:H/CC
Grounds:A120
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Michle
Coords:
50°3'15.059"N,14°28'10.919"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
10.1.2012
18:50:06
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
Map + photo
06/2012 foto převzato od telekomunikací
Nejnižší trifilační bod starého michelského RU se zanedbaným pruhováním dříku. Prostřední ochoz, hromosvody, bilighorze a
Nejvyšší trifilační bod starého tvárničáku s obnoveným červeno-bílým pruhováním. Ještě před stavbou druhého, vyššího komína; pravděpodobně 70. léta 20. stol. Za foto díky panu M. Blažkovi.
Poznámky
23.8.2009 14:18:34 koman

Ač komín tak nevypadá, jest raritou mezi komíny z betonových tvárnic. Tento komín má totiž 3 konicicty (3krát se zužuje:v nejnižších partiích nejvíce, ve středních méně a v nejvyších nejméně). Autorem pan Zlámalík.