General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:140 m
Gallery:3
Alternatives:Pražská teplárenská
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD/HC
Grounds:A120
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:4  (Praha 4)
Municipality:Michle
Coords:
50°3'15.13"N,14°28'7.662"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
10.1.2012
18:50:06
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
Map + photo
ten vlevo (06/2012) komín v městské krajině (ten vlevo)
3/2014 Spodní ochoz a 2HD
Prostřední trifilační bod Nejvyšší ochoz a harampádím ověšená
Poznámky
27.6.2015 02:11:23 danny666

V roce 2014 vypisuje majitel tendr na opravu komínu. V podkladech mimo jiné píše:

 

Předmětem plnění zakázky je kompletní výměna ochranného pouzdra, spočívající ve vybourání stávající vyzdívky komína po celé výšce s následnou sanací železobetonového dříku na obou površích a instalaci nové vložky o vnitřním průměru 2100mm z nerezové oceli. Nová vložka bude postavena na ocelovém roštu nad zaústěním spalin, po výšce bude rozepřena axiálním vedením proti vybočení a doplněna v hlavě o teplotní kompenzaci. Ocelové žebříky, koše a zábradlí ochozů budou očištěny a opatřeny ochranným nátěrem. Rozsah prací je podrobně popsán v PPD z 9/2014, vypracované GEMA s.r.o. Dílo musí mít charakter stavby „na klíč“.

Jedná se o železobetonový monolitický komín, umístěný v areálu Teplárny Michle o výšce 140 m a vnitřním průměru 8,8m – 4,7m, který byl postaven v r. 1982. Vyzdívka ochranného pouzdra je vážně narušená a těsnící azbestový provazec v dilatačních spárách je degradován. Malé množství odváděných spalin jsou důvodem nedostatečného prohřátí stěn komína, chladná stěna je pak příčinou vzniku kondenzátu ze spalin. Kondenzát narušuje vyzdívku ochranného pouzdra a prosakuje trhlinami ve dříku na jeho povrch. Jako odstranění závady je navržena výměna ochranného pouzdra.

11.1.2023 03:42:41 Tuxik

Na druhém ochozu komína je instalován anténní systém vysílače rádia Fajn o výkonu 50W ERP. Na prvním ochozu je také anténa patřící Fajn radiu, ale je jen přijímací - ball z vysílače na Ládví. Zdejší vysílač slouží pouze k dokrytí signálem v údolí ( anténa míří směrem na centrum )