MT M 79/1 Lučební závody, Pražská, Kolín II [karta >>]

5/6
detail odskoku soklu a otvor po bývalém přívodu odpadní vzdušniny
2014-05-01 22:12:15   Honza