LT C 4X/Ub Vápenka a cementárna Barta & Tichý, Hlubočepská, Praha 5 - Hlubočepy [karta >>]

2/2
komín vpravo; 14.4.1926, foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy
2014-02-17 21:57:36   Bourka