LT C 4X/Ub Vápenka a cementárna Barta & Tichý, Hlubočepská, Praha 5 - Hlubočepy [karta >>]

1/2
druhý komín zprava; 19.9.1925, foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy
2014-02-17 21:56:57   Bourka