MT C 5X/Ub Býv. Důl Mayrau, Hornický skanzen, Vinařice [karta >>]

2/6
Vpravo. Nedatováno. Zdroj: Archiv p. Šikýře. Vpředu vlečka na Vinařice - nádraží
2013-07-17 23:06:55   voltik