MT C 5X/Ub Býv. Důl Mayrau, Hornický skanzen, Vinařice [karta >>]

1/6
Rok 1880. Ještě bez sousedního komínu 1421. Zdroj: Archiv p. Šikýře
2013-07-17 23:06:55   voltik