MT C 54/Ub/1 Býv. Rolnický cukrovar, Zákolany [karta >>]

3/11
datace umístěná na podstavci
2009-01-04 14:07:41   Jana