MT C 55/Ub Býv. Rolnický cukrovar, Korona, Čs. armády, Zdice [karta >>]

3/5
Zdobně vyvedená hlavice 07/12
2012-07-19 15:15:53   Pich