MT C 55/Ub Býv. Rolnický cukrovar, Korona, Čs. armády, Zdice [karta >>]

2/5
Pohled ze severu 07/12
2012-07-19 15:14:54   Pich