4V MT P 64/2 Sochorová válcovna TŽ, Kladno - Dříň [karta >>]

3/5
čtveřice vpravo (10/2011)
2012-03-29 10:33:22   Ubikvist