LT C 3X/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Nové Dvory - Ovčáry [karta >>]

2/2
Akvarel - nedatováno. Pohled na cukrovar a jeho komín, komín úplně vlevo. ( Pohlednice by Apache )
2011-11-24 07:23:51   Apache