MT T 55/1 Čepro, Šlapanov [karta >>]

2/2
Pohled z jihu. V popředí budova bývalého vojenského útvaru.
2011-10-01 18:47:39   balu