MT C 5X/Ub Býv. Akciový cukrovar v Mochově, Mochov [karta >>]

2/2
Pohled na plán akciového cukrovaru v Mochově. Horní část plánu, ten vpravo. (převzato z Registru VCPD FA ČVUT)
2011-05-27 18:41:33   Apache