RU M 125/3 Spalovna SAKO, Jedovnická, Brno - Židenice [karta >>]

8/13
Zaústění kouřovodů do komína (04/2011)
2011-04-21 17:03:20   and.rew